MY WEEKLY FAVORITE: NEW FYSIC

Dame op weegschaal

Back to reality!

Zoals ik al eerder in mijn blogs heb geschreven, waren mijn feestdagen heerlijk maar moet ik nu weer terug in het ‘matig met alcohol, matig met fingerfood, matig met eten, vaker sporten’ gareel komen. Ik heb daar verschillende manieren voor. En verschillende coaches. Mijn trainers Radmilo en Jasper trokken hun wenkbrauwen op toen ik na de vakantie weer vrolijk binnenwandelde. Het moment dat ze mij zagen, dirigeerde Radmilo mij rechtstreeks naar de weegschaal. Nu duiken weegschalen meestal direct weg als ze me zien maar het ging allemaal zo snel dat er geen ontkomen meer aan was. Heel laf wilde ik niet horen wat de weegschaal hevig sputterend aangaf, maar de ogen van mijn trainers spraken boekdelen. Lees verder